Newsletter

Zapisz się na Darmowy Newsletter i zdobądź Poradnik Łuszczycowy.

Okładka Poradnika Łuszczycowego
Fizykoterapia

Fizykoterapia jest metodą terapeutyczną wykorzystującą bodźce fizyczne występujące w naturze, którymi oddziałuje się na organizm. Przykładowymi metodami fizykoterapii jest leczenie światłem, prądami różnego rodzaju, oddziaływaniem temperatury na organizm (leczenie ciepłem lub zimnem) czy leczenie za pomocą wody.